"อัศจรรย์ วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์" โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559
Home Car Free Day Car Free Way Car Free Zone Activities Zone News Zone
 
 
News
Video Clips
Gallery
Info Graphic
   
 
 
 
   
ภาพงานแถลงข่าวสรุปผลโครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน
   
งานอัศจรรย์ วันปลอดรถ รอบเกาะรัตนโกสินทร์
   
ภาพงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Bangkok Car Free Day 2016
   

ภาพกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10
   

ภาพกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9
   

ภาพกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8
   

ภาพกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7
   

ภาพกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6
   

ภาพกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5
   

ภาพกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4
   

ภาพกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3
   

ภาพกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2
   

ภาพกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
 
   

 

 
 
   
   
 
"อัศจรรย์ วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์" โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559
 
Content & Web design © 2016 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved.