"อัศจรรย์ วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์" โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559
Home Car Free Day Car Free Way Car Free Zone Activities Zone News Zone
 
 
วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Bangkok Car Free 2016
FAQ
   
 
   
 
  Landmark ของกิจกรรมครั้งที่ 10 ในงานรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร

  Landmark ของกิจกรรมครั้งที่ 9 ในงานรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร

  Landmark ของกิจกรรมครั้งที่ 8 ในงานรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร

  Landmark ของกิจกรรมครั้งที่ 7 ในงานรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร

  Landmark ของกิจกรรมครั้งที่ 6 ในงานรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร

  Landmark ของกิจกรรมครั้งที่ 5 ในงานรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร

  Landmark ของกิจกรรมครั้งที่ 4 ในงานรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร

  Landmark ของกิจกรรมครั้งที่ 3 ในงานรณรงค์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 – 19.00 น. ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร

  Landmarks ของกิจกรรม ครั้งที่ 2 “ชมสายน้ำรอบเกาะรัตนโกสินทร์ คืนถิ่นเวนิสตะวันออก” วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 12.00 - 22.00 น. ณ ถนนพระอาทิตย์ ป้อมพระสุเมรุ เขตพระนคร

  Landmarks แรกของกิจกรรม ครั้งที่ 1 “แรลลี่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมงคลชีวิต” วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร

 

 
 
 
 
   
   
 
"อัศจรรย์ วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์" โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559
 
Content & Web design © 2016 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved.